چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


خبازی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۰۲۰۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای فتحی - پ. ۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12030     866