سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019


خبازی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۰۲۰۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای فتحی - پ. ۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12030     871  

e-color.ir
33547493-09121540974