دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


خسروزاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۵۱۹۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای روحی - ط. زیرزمین - پ. ۷۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12059     986