یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


خسروزاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۵۱۹۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای روحی - ط. زیرزمین - پ. ۷۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12059     991  

e-color.ir
33547493-09121540974