دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


اشراقی، دكتر جعفر

پزشك : متخصص داخلی - قلب و عروق

۵۵۹۰۸۸۶۸
تهران - تهران - شهر ری - ۲۴متری - روبروی پاركینك بهزاد - طبقه همكف
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B121146     984  

09171393703