پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


عطایی، دكتر اصغر

پزشك : متخصص داخلی - قلب و عروق

۲~۷۷۸۹۸۰۱۰
تهران - تهران - م. رسالت - خ. هنگام - بیمارستان الغدیر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B121211     1417