جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018


هاشمی، دكتر محمدجعفر

پزشك : متخصص داخلی - قلب و عروق

۹~۲۱۹۲۱
تهران - تهران - م. ونك - خ. ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهیدرجایی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B121310     4149