سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


دلیری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۹۳۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - ك. ماهرویان - پاساژ مهدی - پ. ۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12170     1008