چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


دیانتی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۳۷۷۳
تهران - تهران - بازار - ك. حمام چال - سرای ملی - گذر اول - زیرزمین - اول - پ. ۷۰/۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12191     814  

09171393703