یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


دیلمقانی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۷۷۷۲
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای سلیقه - ط. اول - پ. ۸ و ۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12196     807