دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


رحیمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۵۶۶۱
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - نبش كوچه علی آبادی - پ. ۲۷۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B12238     840  

09171393703