سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


رشیدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۶۰۷۱
تهران - تهران - بازار - سرای آزادی - پ. ۲۴۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12269     770