یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


رضایی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۰۶۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای قائم - ط. زیرزمین - پ. ۱۱۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12290     844  

09171393703