دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


رضایی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۴۰۶۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای قائم - ط. زیرزمین - پ. ۱۱۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12290     839