دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018


رضوی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۶۶۶۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۱۹۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B12305     878