دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


زارعی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۲۴۲۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای روحی - زیرزمین دوم - پ. ۳۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12361     983