سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Tuesday, 24 April, 2018


حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۸۸۸۲۸۶۱۱٫ ۸۸۸۴۶۰۰۰٫ ۸۸۸۲۰۷۲۴٫ ۸۸۸۳۹۷۲۳
۸۸۳۰۳۳۷۷
تهران - تهران - خ. ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۲
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B123982     1314