پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018


حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۸۸۸۲۸۶۱۱٫ ۸۸۸۴۶۰۰۰٫ ۸۸۸۲۰۷۲۴٫ ۸۸۸۳۹۷۲۳
۸۸۳۰۳۳۷۷
تهران - تهران - خ. ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۲
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B123982     1325  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…