یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۸۸۸۲۸۶۱۱٫ ۸۸۸۴۶۰۰۰٫ ۸۸۸۲۰۷۲۴٫ ۸۸۸۳۹۷۲۳
۸۸۳۰۳۳۷۷
تهران - تهران - خ. ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۲
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B123982     1339