سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018


سازمان خدمات موتوری شهرداری

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۷~۵۵۰۶۲۰۳۴٫ ۵۵۳۱۶۷۵۱
۵۵۰۶۵۰۳۳
تهران - تهران - م. شوش - خ. فدائیان اسلام - روبروی بیمارستان مهدیه
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B123984     1409  

09906797434