دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


شهرداری منطقه 1 - ناحیه 8 (چیذر)

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۲۲۲۰۷۱۳۵
تهران - تهران - م. پیروز - تقاطع بزرگراه صدر و قیطریه
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124000     4115  

09171393703