دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


شهرداری منطقه 14 - ناحیه 4

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۳۳۷۰۴۵۴۷
تهران - تهران - م. شهیدمحلاتی - خ. جباری جنوبی - روبروی پارك چهل تن
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124030     1242