سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019


شهرداری منطقه 18 - ناحیه 4

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۶۶۷۹۱۶۱۴
تهران - تهران - شادآباد - خ. ۱۷شهریور - نرسیده به ۱۵متری اول شمالی
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124058     1905  

e-color.ir
33547493-09121540974