جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ / Friday, 17 August, 2018


شهرداری منطقه 20 - ناحیه 6

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۵۵۹۱۷۰۶۷
۵۵۹۰۳۹۶۹
تهران - تهران - شهر ری - ضلع جنوبی حرم - تقاطع سلمان فارسی و هلال احمر
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124086     1168