پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


شهرداری منطقه 5 - ناحیه 3

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی

۴۴۴۱۱۸۳۳٫ ۴۴۴۷۴۱۵۱
۴۴۴۷۴۱۵۱
تهران - تهران - فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله اشرفی اصفهانی - بالاتر از چهارراه باغ فیض - جنب باشگاه باغ فیض
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B124115     3274