جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ / Friday, 16 November, 2018


سرای قائم

پارچه - فروش (بزازی)

۳۳۱۴۷۳۲۶
تهران - تهران - خ. ۲۰متری افسریه - بین خیابان ۱۵متری اول و دوم - روبروی بازار بزرگ افسریه - پ. ۱۷۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B12425     946