پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


نیکو آوران (مسئولیت محدود)

حمل و نقل بین‌المللی

۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۴۲ - ۳۳۹۱۵۳۲۸ - ۳۳۹۱۸۲۴۱
۰۲۱-۳۳۹۱۲۲۲۵
تهران - تهران - خیابان سعدی جنوبی ـ ساختمان تقی‌نیا ـ پلاک ۵۲ ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۱
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B124791     2010  

تلفن دفتر مشهد: ۲۲۵۶۴۲۳ـ۰۵۱۱