شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


سلیمانی

پارچه - فروش (بزازی)

۶۶۸۱۰۸۴۹
تهران - تهران - شادآباد - خ. علیپور - ك. محمودی - پ. ۱۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B12481     791