شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


سلیمی، حاج یعقوبعلی

پارچه - فروش (بزازی)

۶۶۸۰۳۸۵۲
تهران - تهران - شادآباد - جنب ۱۵متری دوم جنوبی - پاساژ امام حسین - پ. ۲۰۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B12488     977