جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 22 June, 2018


سمیعی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۷۵۳۸
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار عباس آباد - سرای امیر - حیاط اول - پ. ۳۵۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12492     798