یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


شیمولاب، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - فروش

۶۶۴۹۴۰۶۰٫ ۶۶۴۰۰۴۳۵
۶۶۴۹۴۰۵۹
تهران - تهران - خ. ولی عصر - پایین تر از میدان ولی عصر - خ. شهیدولدی - ش. ۶۶ - ط. اول
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/4/6    B125043     1745