شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


سولزر ایران، شركت

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : لوازم و قطعات - تولید

۸۸۷۳۷۷۲۵
۸۸۷۳۸۰۰۱
تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. احمدقصیر - ش. ۷۳ - ساختمان تیك تاك - ط. دوم
تهران / ماشین آلات ساختمانی و راه سازی
  89/4/6    B125349     1851