سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


شریفی، نصرت اله

پارچه - فروش (بزازی)

۶۶۲۲۳۶۰۸
تهران - تهران - شهرك ولی عصر - خ. بهرامی - خ. مسلمی - پ. ۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12563     851