دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


شریفی، نصرت اله

پارچه - فروش (بزازی)

۶۶۲۲۳۶۰۸
تهران - تهران - شهرك ولی عصر - خ. بهرامی - خ. مسلمی - پ. ۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12563     854