سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


شفیعی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۳۸۱۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - ك. زیبا - سرای زیبا - پ. ۲۱۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B12574     836