یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019


شكری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۰۶۶۹۳۴
تهران - تهران - نازی آباد - خ. اكبر مشهدی (پارس) - پ. ۲۸۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B12582     898  

09171393703