جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ / Friday, 18 January, 2019


صابری، مختار

پارچه - فروش (بزازی)

۳۳۸۶۲۰۵۷
تهران - تهران - شهرك مسعودیه - خ. مظاهری - ك. طاهرپناه - پ. ۲۴۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B12633     840