سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019


صابری، مختار

پارچه - فروش (بزازی)

۳۳۸۶۲۰۵۷
تهران - تهران - شهرك مسعودیه - خ. مظاهری - ك. طاهرپناه - پ. ۲۴۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B12633     844  





09171393703