پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018


سرتیپی، دكتر همایون

پزشك : متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

۹~۸۸۸۲۰۰۹۱٫ ۶~۸۸۸۳۳۱۳۳
۸۸۳۰۳۲۲۷
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. فجر - بیمارستان جم
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B126551     3911