یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


صالحی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۹۸۶۲
تهران - تهران - بازار - بازار عباس آباد - دالان ملك - دالان سوم - پ. ۲۰ موقفه
تهران / پارچه
  89/4/6    B12657     900  

e-color.ir
33547493-09121540974