سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


قلیچ نیا عمرانی، دكتر حسین

پزشك : متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

۹~۶۶۹۳۹۰۰۱
تهران - تهران - انتهای بولوار كشاورز غربی - بیمارستان امام خمینی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B126591     2704