دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


پورمحمدیان، دكتر حسین

پزشك : متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

۷~۸۸۷۸۱۲۴۶٫ ۸۸۷۸۰۴۵۵٫ ۹~۸۸۷۹۷۶۱۱
۸۸۷۸۱۵۱۵
تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. الوند - بیمارستان كسری
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B126626     2081  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…