شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


صالحی، پرویز

پارچه - فروش (بزازی)

۲۲۵۵۵۳۳۷
تهران - تهران - خ. دیباجی جنوبی - ك. غفوری - روبروی كوچه فریدون خانی - پ. ۱۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B12664     734  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…