جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 20 April, 2018


صالحی، پرویز

پارچه - فروش (بزازی)

۲۲۵۵۵۳۳۷
تهران - تهران - خ. دیباجی جنوبی - ك. غفوری - روبروی كوچه فریدون خانی - پ. ۱۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B12664     726