سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


طالبی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۳۰۲۱
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای روحی - طبقه همكف - پ. ۲۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B12722     868  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974