سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


طالبی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۳۰۲۱
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای روحی - طبقه همكف - پ. ۲۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B12722     865