دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


طاهری فرد، حسین

پارچه - فروش (بزازی)

۷۷۵۴۶۲۳۷
تهران - تهران - م. امام حسین - خ. دماوند - قاسم آباد - جنب پمپ بنزین - خ. یونسیان - پ. ۱۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B12734     948