چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 June, 2018


عابدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۹۳۲۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای درویش - سرای عالی نو - ط. زیرزمین - پ. ۱۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B12757     761