سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018


سعادت آباد

پزشكی : آزمایشگاه تشخیص طبی

۲۲۰۸۲۱۸۰٫ ۲۲۰۹۷۴۳۰٫ ۲۲۰۷۷۴۲۸
۲۲۰۸۲۱۸۰
تهران - تهران - فرحزادی - ابتدای خیابان ارغوان غربی - پ. ۱
تهران / تشخیص
  89/4/6    B127589     973  

09906797434