جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018


نصر

پزشكی : آزمایشگاه تشخیص طبی

۸۸۳۰۷۴۷۶٫ ۸۸۳۰۶۲۹۸
تهران - تهران - خ. طالقانی - روبروی سفارت سابق آمریكا - پ. ۳۶۵ - ط. دوم
تهران / تشخیص
  89/4/6    B127639     941  

09906797434