شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


نصر

پزشكی : آزمایشگاه تشخیص طبی

۸۸۳۰۷۴۷۶٫ ۸۸۳۰۶۲۹۸
تهران - تهران - خ. طالقانی - روبروی سفارت سابق آمریكا - پ. ۳۶۵ - ط. دوم
تهران / تشخیص
  89/4/6    B127639     969  

09171393703