شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


نصر

پزشكی : آزمایشگاه تشخیص طبی

۸۸۳۰۷۴۷۶٫ ۸۸۳۰۶۲۹۸
تهران - تهران - خ. طالقانی - روبروی سفارت سابق آمریكا - پ. ۳۶۵ - ط. دوم
تهران / تشخیص
  89/4/6    B127639     961