یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


حاتم شیرازی

كفش : كفاشی - لوازم

۵۵۶۰۶۴۲۷
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - بازار سیدولی - پ. ۲۲
تهران / کفش، کیف، ساک و چمدان
  89/4/6    B127714     1042  

09171393703