یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


عسگری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۱۱۲۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - حمام چال - جنب سرای ملی - پ. ۲۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B12840     858