چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


علی زاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۱۹۶۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای روحی - زیرزمین دوم - پ. ۵۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B12891     783