سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


علی زاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۱۹۶۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای روحی - زیرزمین دوم - پ. ۵۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B12891     794