چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


علی زاده

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۰۸۵۵۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۴۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B12901     805