شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


فراكنترل پویا

مهندسی : اتوماسیون صنعتی

۸۸۷۷۸۱۲۳٫ ۸۸۸۷۹۱۷۲٫ ۲۲۳۴۰۵۸۹٫ ۸۸۸۷۹۶۹۵
۸۸۸۷۹۱۷۲
تهران - تهران - بزرگراه آفریقا - خ. اسفندیار - پ. ۷۴ - ساختمان نوبل - ط. دهم - واحد ۱۰۰۲
تهران / مهندسین و امور مهندسی
  89/4/6    B129150     1700  

09171393703