دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


عمویی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۸۵۰۱
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج حسن - دالان دوم - پ. ۸۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12925     818  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…