چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 24 October, 2018


عمویی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۸۵۰۱
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای حاج حسن - دالان دوم - پ. ۸۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B12925     825