شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


غفاری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۷۸۰۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای روحی - ط. زیرزمین دوم - پ. ۱۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B12937     863