دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


طبیب ابزار گستر تهران

پزشكی : تجهیزات و لوازم پزشكی - تولید

۸۸۹۶۳۸۵۶٫ ۸۸۹۷۸۰۸۷٫ ۸۸۹۵۹۰۱۳٫ ۸۸۹۸۳۷۳۷
۸۸۹۷۸۰۸۷
تهران - تهران - خ. ولی عصر - تقاطع خیابان فاطمی - خ. بوعلی - پ. ۵ - واحد ۱۳
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/4/6    B129546     1136